Target fórum

- , Grand Majestic Hotel Prague (Truhlářská 16, Petrská čtvrť)

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

We Make Media, s.r.o. vás zve 24. května na První ročník diskuzního Target Fóra, které se bude zabývat tématy: molekulární základ precizní cílené terapie, terčová terapie jako základní modalita a klinická praxe, kontroverze a pohled do budoucnosti. Odborným garantem je prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Registrace

Program

Pro podrobnosti navštivte web Target fóra

  • Přidat do kalendáře: 2024-05-24 09:00:00 2024-05-24 16:30:00 Europe/Prague Target fórum We Make Media, s.r.o. vás zve 24. května na První ročník diskuzního Target Fóra, které se bude zabývat tématy: molekulární základ precizní cílené terapie, terčová terapie jako základní modalita a klinická praxe, kontroverze a pohled do budoucnosti. Odborným garantem je prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Grand Majestic Hotel Prague (Truhlářská 16, Petrská čtvrť)