Telemedicína Brno 2005

- , Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1, Brno

Hlavní témata kongresu:

Telemedicína a elektronická dokumentace
Analýza a zpracování lékařských dat
Elektronická lékařská doporučení a podpora rozhodování
PACS a tvorba sítí
Ekonomické a legislativní standardy spojené s telemedicínou
Normy a standardy v telemedicíně
Telekonference

Programový výbor kongresu:

Předseda programového výboru:
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., Vědecký sekretář Radiologické společnosti ČLS JEP, Přednosta radiologické kliniky LF MU FN Brno

Členové programového výboru:
Doc. RNDr. Dr. Ladislav Dušek , Centrum biostatistiky a analýz LF MU
Doc. MUDr. Miroslav Heřman, CSc. , Přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc
Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. , Ředitel Ústavu výpočetní techniky MU v Brně
Doc. Ing. Lenka Lhotská , CSc., ČVUT, Katedra kybernetiky
MUDr. Marek Mechl, Ph.D. , Radiologická klinika FN Brno
Ing. Vladimír Přibík , Ministerstvo zdravotnictví ČR poradce odboru informatiky
Ing. Ivo Růžička , Správce PACS, FN Brno
Doc. MUDr. Petr Svoboda , CSc. FRCS(T), náměstek pro vědu a výzkum ÚN Brno
Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. , Přednosta kliniky traumatologie LF MU v ÚN

Typ akce: Mezinárodní kongres

Pořádá:

Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP.

Pod záštitou:
ministryně zdravotnictví ČR Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc.
ředitelky VZP Ing. Jiřiny Musilkové
hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka

Garanti:

Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
Radiologické společnosti ČLS JEP
Společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Organizační zajištění kongresu:

SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
Kounicova 13, POB 643, 661 43 Brno
Tel., Fax: 549 123 256
E-mail: symma@quick.cz
http://www.symma.cz

Kongresové poplatky:
Pro členy ČLS JEP: Kč 950,- vč. 19 % DPH
Ostatní: Kč 2 200,- vč. 19 % DPH
kongresový poplatek zahrnuje sborník abstrakt, CD sborník, občerstvení v průběhu akce a společenského večera

Podrobné organizační informace (doprava, tlumočení, storno podmínky, společenský program atd.) najdete zde ve formátu pdf nebo na adrese http://www.symma.c...05/index_tm05.html.

Přihláška ve formátu pdf k vytištění.
Žádost o rezervaci ubytování k vytištění.

Finální program přístupný také v pdf.

Finální program
Podrobné informace o kongresu ve formátu pdf k vytištění. Pozor obsahuje předběžný program.

31.3.2005

Sál A

09.00 – 09.15 hod Slavnostní zahájení

Špindrich J.
Předseda Radiologické společnosti ČLS JEP

09.15 – 10.40 hod Co je dobré vědět I.

Ekonomika digitalizace snímkové dokumentace
Válek Vl.
FN Bohunice, Radiologická klinika LF MU

PACS
Heřman M.
FN Olomouc, Radiologická klinika LF UP

Ekonomika digitálního archivu
Javora J.
AGORA plus, a.s.

Možnosti vzdáleného přístupu do digitálního archivu
Růžička I., Válek Vl.
FN Bohunice, Radiologická klinika LF MU

Dataprojektory a monitory
Klzo L.
FN Hradec Králové, Radiologická klinika LF UK

10.40 - 11.00 hod Přestávka na kávu

11.00 - 12.10 hod Teleradiologie v EU, legislativa a trendy

Úloha MEDTEL při vstupu ČR do evropského prostoru eHealth
Struk P., Ochozka J., Trpišovský T. Medtel, o.p.s.

Prof. Dr. I. W. McCall
European Association of Radiology

Prof. Dr. B. Silberman
European Union of Medical Specialists, Radiology Section

12.10 - 13.00 hod Oběd

13.00 - 13.30 hod Kulatý stůl na téma "Telemedicína, PACS, Teleradiologie"

13.30 - 14.15 hod Co je dobré vědět II.

Význam dvojího čtení, standardy
Válek V.
FN Bohunice, Radiologická klinika LF MU

Dvojí čtení a PACS – technické předpoklad
Mechl M.
FN Bohunice, Radiologická klinika LF MU

Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů na ZSF OU
Chmelová J., Pleva L., Sochorová H., Korhelík K.
Ústav zobrazovacích metod ZSF OU, RDG ústav a Traumacentrum FNsP Ostrava MU Brno
Telemedicínské aplikace sdružení CESNET
Šárek M.
CESNET, z.s.p.o.

14.15 - 14.45 hod Diskuze

14.45 - 15.0 hod Přestávka

15.00 - 15.45 hod Firemní prezentace

Trendy v PACS a uplatnění v České republice
Pokorný M., Raška J., Schmidt M.
ICZ a.s.

Teleradiologie a bezfilmové nemocnice
Kajan J., Krupa P.
TatraMed s.r.o., FN u sv. Anny

Profesionální diagnostickémonitory EIZO
Charvát A..
Avnet Applied Computing s.r.o. zast. EIZO NANAO Corp.Ltd.

15.45 - 17.45 hod Analýza a zpracování lékařských dat


Metody umělé inteligence ve zpracování lékařských dat
Lhotská L.
Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

Získávání znalostí z longitudinálních studií
Nováková L., Kléma J, Štěpánková O.

Kvantitativní hodnocení dlouhodobých EEG záznamů
Rieger J.

Využití spektrální analýzy pro detekci a eliminaci artefaktů z dlouhodobých EEG záznamů
Krajča V.

Techniky shlukování pro účely analýzy signálu z EKG holteru
Chudáček V.

Nová objektivní metoda snímání očních pohybů
Fejtová M., J. Fejt J.

Klasifikace onemocnění z dat genové exprese a dodatečné znalosti
Železný F.

Test deprese ve virtuální realitě - cesta k dálkovému monitorování psychického stavu pacienta? Výsledky pilotní studie.
Hess Z., Podlipný J.1, Honzík P., Rosolová H., Bolek L., Petrlová B.

Zpracování obrazové informace, homeworking, PACS ve funkční anatomické dg. na oddělení nukleární medicíny
Bakala J., Bernátek J., Jetleb J., Minář P.

Analýza obrazových dat pro stereotaktické navigace na Neurochirurgické klinice FN u sv. Anny
Říha I., Chrástina J., Novák R.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Implementace telekonferenční techniky na Neurochirurgické klinice FN u sv. Anny
Novák Z., Říha I., Chrástina J.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

ERDS – klasifikační informační systém pro komunikaci v radiologii v rámci EU Suchánek V., Adla T., Zoubek D., Poulová M., Eliáš P., Šprindrich J., Neuwirth J.
KZM FN Motol, Praha; RDK, FN Hradec Králové; Výpočetní středisko FN Motol, Praha; RK FN, Královské Vinohrady, Praha

1.4.2005

9.00 - 10.35 hod. Telemedicína a elektronická dokumentace

Projekt MeDiMed na MU Brno Dostál O., Javorník M.
Ústav výpočetní techniky, MU Brno

Výuka v rámci projektu MeDiMed
Javorník M., Dostál O., Dušek L., Šmíd R.
Ústav výpočetní techniky, MU Brno

Přístup k dokumentaci kýmkoliv a odkudkoliv – vize nebo realita ?
Rous V., Fabián J.
Institut klinické a experimentální medicíny

PACS V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Andres P.
Masarykův onkologický ústav

Možnosti využití principů telemedicíny KZM v nemocnici u sv. Anny v Brně
Krupa P.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Strategie implementace PACS ve FN Brno v r. 1998 – 2008
Burian J.
FN Brno IZIP – sdílení zdravotních informací na internetu – přítomnost a budoucnost
Mládek T., Pajr M.
IZIP, s.r.o.

10.35 – 11.00 hod Přestávka

11.00 – 12.00 hod Přenosy

PACS ve FN Brno
Šula L.
FN Brno, SIEMENS s.r.o., divize medicínská technika

PACS a komunikace
Mačát M.
Medical Solution, OR-CZ spol. s r.o.

PACS v Masarykově onkologickém ústavu
Krpálek J., Pokorný M.
Masarykův onkologický ústav, ICZ, a.s.

Demonstrace vzdáleného přístupu do PACS systému
AGFA IMPAX ve FN Olomouc
Heřman M., Adámek Z.
FN Olomouc, Radiologická klinika LF UP, AGFA s.r.o., divize Health Care

Firemní prezentace

Systémová integrace rozsáhlých PACS řešení
Adam M.
IBM

WM PACS – životní příběh pacienta v obrazech
Bureš V.
Medicalc software s.r.o.

Sdílení a konsolidace pacientských dat v síti zdravotnických zařízení
Münz J., Miller L.
SMS spol.s r.o.

Řízení WORKFLOW v systému FUSION PACS
Seidl L.
FOMEI a.s.

PACS (RDG Medea StaproTomocon)
Bednář J.
STAPRO s. r.o.

GE Healthcare: CENTRICITY – strategie Point of Decision. Komplexní pacientská data na místě, kde rozhodujete o další péči o pacienta
Kaloš M.
Medisap, s.r.o.

Digitalizace rtg. obrazu
Šiška R.
Kodak Czech, spol. s r.o.

Paper to an Electronic reporting systém
Graham B.
Medtronic Emergency Response System (EMEA)

14.00 hod Oběd

Časový plán kongresu 31.3.2005

Sál A
08.00 – 09.00 hod Registrace účastníků
09.00 – 09.15 hod Slavnostní zahájení
09.15 – 10.40 hod Co je dobré vědět I.
10.40 - 11.00 hod Přestávka na kávu
11.00 - 12.10 hod Teleradiologie v EU, legislativa a trendy
12.10 - 13.00 hod Oběd
13.00 - 13.30 hod Kulatý stůl
13.30 - 14.15 hod Co je dobré vědět II.
14.15 - 14.45 hod Diskuze
14.45 - 15.0 hod Přestávka
15.00 - 15.45 hod Firemní prezentace
15.45 - 17.45 hod Analýza a zpracování lékařských dat

20.00 – 24.00 hod Společenský večer v kongresové hale hotelu Holiday

Časový plán kongresu 1.4.2005

Sál A
09.00 – 10.35 hod Telemedicína a elektronická dokumentace
10.35 – 11.00 hod Přestávka na kávu
11.00 – 10.00 hod Přenosy
12.00 – 14.00 hod Firemní prezentace
14.00 hod Oběd

Kontakt: symma@quick.cz

Web: http://www.symma.c...05/index_tm05.html

  • Přidat do kalendáře: 2005-03-31 00:00:00 2005-04-01 23:59:59 Europe/Prague Telemedicína Brno 2005 Hlavní témata kongresu: Telemedicína a elektronická dokumentace Analýza a zpracování lékařských dat Elektronická lékařská doporučení a podpora rozhodování PACS a tvorba sítí Ekonomické a legislativní standardy spojené s telemedicínou Normy a standardy v telemedicíně Telekonference Programový výbor kongresu: Předseda programového výboru: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., Vědecký sekretář Radiologické společnosti ČLS JEP, Přednosta radiologické kliniky LF MU FN Brno Členové programového výboru: Doc. RNDr. Dr. Ladislav Dušek , Centrum biostatistiky a analýz LF MU Doc. MUDr. Miroslav Heřman, CSc. , Přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. , Ředitel Ústavu výpočetní techniky MU v Brně Doc. Ing. Lenka Lhotská , CSc., ČVUT, Katedra kybernetiky MUDr. Marek Mechl, Ph.D. , Radiologická klinika FN Brno Ing. Vladimír Přibík , Ministerstvo zdravotnictví ČR poradce odboru informatiky Ing. Ivo Růžička , Správce PACS, FN Brno Doc. MUDr. Petr Svoboda , CSc. FRCS(T), náměstek pro vědu a výzkum ÚN Brno Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. , Přednosta kliniky traumatologie LF MU v ÚN Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1, Brno