TITAN 2008 Trombocytopenie, anemie a neutropenie

, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, Vinařská 893/6

.

Pořádají:

  • Česká asociace sester – sekce onkologická
  • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Přihláška:

  • Počet účastníků semináře je omezen!
  • Zájemci se mohou přihlásit písemně na adrese: H. Vorlíčková, NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno nebo e–mailem: homolova@nconzo.cz do 15. 10. 2008.
  • Do přihlášky je nutné uvést: jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail adresu nebo telefonní číslo.
  • Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb., § 3 Vám za pasivní účast náleží 4 kredity
  • Účastnický poplatek: 100 Kč (bude hrazeno při registraci)

Program symposium

  • Přidat do kalendáře: 2008-10-30 00:00:00 2008-10-30 23:59:59 Europe/Prague TITAN 2008 Trombocytopenie, anemie a neutropenie . Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, Vinařská 893/6