Udržitelnost financování léčebné péče - Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění

, Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9

V minulém a letošním roce uspořádala Academy of Health Care Management cyklus devíti setkání s tématikou úhrad nákladné léčebné péče v různých oborech medicíny. Těchto setkání se zúčastnili zástupci zdravotních pojišťoven, specialisté z oborů onkologie, dermatologie, revmatologie, interní medicíny, kardiologie a gastroenterologie. Na všech setkáních byli též přítomni zástupci pacientských organizací a právníci, kteří se touto tématikou zabývají.

Všechny tyto semináře beze zbytku ukázaly, že otázka hrazení moderní a nákladné léčby je vysoce aktuální a několik let čeká na koncepční řešení. Právní rámec nebyl zatím nijak specifikován, i když Ústavní soud již několikrát na tuto problematiku upozornil. Poskytovatelé i zdravotní pojišťovny se tak pohybují prakticky v právním vakuu nebo spíše přetlaku, které hrozí chaosem. Celá situace se z celospolečenského a politického hlediska nejeví tak výbušná jen kvůli tomu, že díky zvyšování mezd a minimální nezaměstnanosti stoupají příjmy veřejného zdravotního pojištění relativně rychle a tento nárůst je akcentován ještě zvýšením platby za „státní“ pojištěnce. Tento stav se však v příštím roce nezopakuje. Počet plátců se již výrazně navyšovat nebude a další nárůsty příjmů pojišťoven budou z větší části spotřebovány politicky garantovaným zvyšováním mezd.
Rozhodli jsme se proto uspořádat toto větší setkání, které by nejen shrnulo výsledky uspořádaných seminářů, ale kde bychom se pokusili přiblížit k řešení situace.

Za přípravný výbor

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.
předsedkyně akademické rady Academy of Health Care Management

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
předseda správní rady Academy of Health Care Management

Vystoupí:

 • doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor Parlamentu České republiky
 • Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR
 • MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., viceprezident České lékařské komory
 • MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví České republiky
 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, tajemník ministra, Ministerstvo financí ČR
 • Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, náměstek pro onkologickou péči Všeobecná fakultní nemocnice
 • MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D., lékařský náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Ing. Robert Czékus, MHA, ekonomický náměstek, Fakultní nemocnice Brno
 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
 • a další...

Registrace

 • Pro registraci můžete využít odkaz online registrace nebo se můžete registrovat e-mailem na krupickova@ahcm.cz, příp. na tel. číslech 724 129 720, 326 999 135.

Pozvánka s programem 

 • Přidat do kalendáře: 2017-10-27 00:00:00 2017-10-27 23:59:59 Europe/Prague Udržitelnost financování léčebné péče - Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění V minulém a letošním roce uspořádala Academy of Health Care Management cyklus devíti setkání s tématikou úhrad nákladné léčebné péče v různých oborech medicíny. Těchto setkání se zúčastnili zástupci zdravotních pojišťoven, specialisté z oborů onkologie, dermatologie, revmatologie, interní medicíny, kardiologie a gastroenterologie. Na všech setkáních byli též přítomni zástupci pacientských organizací a právníci, kteří se touto tématikou zabývají. Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9