URONKA Uro-Onco-Akademie

- , Hotel Passage, Lidická 23, Brno

Interdisciplinární edukační seminář, pořádaný Masarykovým onkologickým ústavem a LF Masarykovy univerzity ve spolupráci se společností MERCK spol.s.r.o., týkající se indikace uroteliálního karcinomu. Akci garantuje Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP. 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kreditními body do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Garance

  • Garantuje Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
  • Odborný garant: prim. doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (MOÚ Brno)

Registrace

  • Hlášení na akci přes e-mail: Olga.Losova@merckgroup.com
  • Bez účastnického poplatku

Pozvánky a oznámení

Stručná anotace semináře:
Interdisciplinární edukační seminář zaměřený na léčbu uroteliálního karcinomu (UC). Kurz je určen jednak pro začínající onkology/urology zaměřující se na léčbu UC a také lékaře, kteří se již léčbě UC věnují. V rámci edukačního semináře budou diskutovány i různé typy příkladových kazuistik a bude umožněn prostor pro diskusi k jednotlivým tématům. V rámci sdělení budou přednášky koncipovány, jak z pohledu onkologie tak i urologie. V kurzu budou také sdíleny zkušenosti s kooperací mezi onkology a urology při léčbě UC v rámci Komplexních onkologických center.

  • Přidat do kalendáře: 2023-12-07 00:00:00 2023-12-08 23:59:59 Europe/Prague URONKA Uro-Onco-Akademie Interdisciplinární edukační seminář, pořádaný Masarykovým onkologickým ústavem a LF Masarykovy univerzity ve spolupráci se společností MERCK spol.s.r.o., týkající se indikace uroteliálního karcinomu. Akci garantuje Sekce uroonkologie České onkologické společnosti ČLS JEP.  Hotel Passage, Lidická 23, Brno