Včasný záchyt kolorektálního karcinomu ve všeobecné praxi. Nemocný s ileostomií a kolostomií.

, LF UK Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň, Plzeň

Pořadatel:

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt:

MUDr. Jana Hajnová
tel. 377 445 496, 605 240 872
e-mail: jhajnova@volny.cz

Kontakt: MUDr. Jana Hajnová

  • Přidat do kalendáře: 2005-05-07 00:00:00 2005-05-07 23:59:59 Europe/Prague Včasný záchyt kolorektálního karcinomu ve všeobecné praxi. Nemocný s ileostomií a kolostomií. LF UK Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň, Plzeň