VI.Bratislavské hematologické a transfuziologické dni

- , Hotel Holiday Inn, Bratislava

Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS, Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava a Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava– Petržalka vás zvou na VI. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni.

Pozvánka: 

Registrace:

 • Registrácia účasti a ubytovania do 31. 8. 2013
 • Registrácia prezentácií a zaslanie abstraktu do 31. 8. 2013

Hlavní téma: aktuality v hematológii

 • akútne a chronické leukémie
 • chronické myeloproliferatívne ochorenia
 • myelodysplastický syndróm
 • mnohopočetný myelóm
 • malígne lymfoproliferácie
 • transplantácie krvotvorných buniek
 • anémie
 • imunitné cytopénie
 • trombofilné a krvácavé stavy
 • transfuziológia
 • ošetrovateľstvo

Webová stránka konferencie:

 • Přidat do kalendáře: 2013-10-17 00:00:00 2013-10-19 23:59:59 Europe/Prague VI.Bratislavské hematologické a transfuziologické dni Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS, Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava a Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava– Petržalka vás zvou na VI. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni. Hotel Holiday Inn, Bratislava