VI. česko-slovenská konference paliativní medicíny

- , Brno, Údolní 39, kancelář veřejného ochránce práv

Konference je akreditována u ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a také u ČAS. Těžiště programu budou představovat přehledová sdělení o různých aspektech péče o nevyléčitelné nemocné. Několik bloků bude věnováno přihlášeným příspěvkům. Zvláště vítány jsou zajímavé klinické kasuistiky a soubory pacientů.

Oznámení a program: 

Témata

  • Léčba bolesti a dalších tělesných symptomů
  • Paliativní péče u neonkologických nemocí
  • Etické a právní aspekty paliativní péče
  • Fenomén popření a vytěsnění u nevyléčitelně nemocných
  • Specifika paliativního ošetřovatelství
  • Domácí hospicová péče

Pořadatelé

  • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
  • Sekcia paliatívnej medicíny při SSŠLB
  • Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Registrace

Konferenční web

http://www.paliati...aliativni-mediciny

  • Přidat do kalendáře: 2014-10-09 00:00:00 2014-10-10 23:59:59 Europe/Prague VI. česko-slovenská konference paliativní medicíny Konference je akreditována u ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a také u ČAS. Těžiště programu budou představovat přehledová sdělení o různých aspektech péče o nevyléčitelné nemocné. Několik bloků bude věnováno přihlášeným příspěvkům. Zvláště vítány jsou zajímavé klinické kasuistiky a soubory pacientů. Brno, Údolní 39, kancelář veřejného ochránce práv