VI. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

- , Olomouc

Pořadatelé

 • SDPO ČOS ČLS JEP
 • Laboratoř experimentální medicíny a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
 • Komplexní onkologické centrum Olomouc
 • Rakovina věc veřejná
 • Sdružení Šance

Oznámení

Pozvánka s přihláškou

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účasti: do 24. 10. 2010 pouze on-line přihláškou na www.solen.cz

Přihlášky a registrace

 • Pasivní účastníci se mohou hlásit do 21. 11. 2010:
 • on-line na www.solen.cz
 • e-mailem na registrace@solen.cz - nezapomeňte uvést jméno, příjmení (včetně titulů) a název vzdělávací akce.
 • poštou na adresu: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • Přihláška je součástí pozvánky

Web: http://www.solen.c...ct-000089-0000.php

 • Přidat do kalendáře: 2010-12-01 00:00:00 2010-12-03 23:59:59 Europe/Prague VI. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie Olomouc