VI. Kongres medicínského práva

- , Hotel Pyramida v Praze

VI. kongres medicínského práva je letos zaměřen na trestní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb (ambulantní i ústavní péče).

Diskutovány budou rizikové oblasti v nemocniční či ambulantní sféře, jako je personální zajištění, otázka bonusů ve zdravotnictví, jediná možnost léčby (§ 16 z. č. 48/1997 Sb.), jakož i možnosti a mantinely vyvinění se ve vztahu k nastaveným instrumentům v rámci daného poskytovatele.

Věnovat se budeme adheznímu řízení s využitím Metodiky NS a jejím praktickým dopadům, stejně tak i otázkám odškodnění duševních útrap při usmrcení osoby blízké.

Aktuálně zaměříme pozornost i na oblast GDPR ve zdravotnictví a na nové výzvy a trendy (kybernetická bezpečnost, telemedicína, genetika) v právu a medicíně pro nadcházející období.

Registrace 

Program

  • Přidat do kalendáře: 2017-11-30 00:00:00 2017-12-01 23:59:59 Europe/Prague VI. Kongres medicínského práva VI. kongres medicínského práva je letos zaměřen na trestní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb (ambulantní i ústavní péče). Hotel Pyramida v Praze