VIII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

- , Olomouc

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů.

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ

Program bude zaměřen zejména na následující témata:

 • Nová protinádorová léčiva
 • Medicinální chemie protinádorových léčiv
 • Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv
 • Chemoprevence nádorových onemocnění
 • Chemorezistence nádorů
 • Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění
 • Prediktivní faktory
 • Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů
 • Nádorová genomika a proteomika
 • Patogeneze nádorů
 • Cílená biologická léčba
 • Translační výzkum v onkologii

Součástí programu bude soutěž o nejlepší přednášku a poster.

Přihlášky

 • Přihlášky k aktivní účasti (přednáška, poster) posílejte do 31. 10. 2012 pouze on-line na www.solen.cz
 • Přihlášky k pasivní účasti do 18. 11. 2012
  • on-line na www.solen.cz
  • e-mailem na registrace@solen.cz - nezapomeňte uvést jméno, příjmení, tituly, fakturační údaje a název vzdělávací akce

Akce je ohodnocena kredity pro lékaře, sestry a vysokoškolsky vzdělaný nelékařský personál

Pozvánka a program

 • Přidat do kalendáře: 2012-11-29 00:00:00 2012-11-30 23:59:59 Europe/Prague VIII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Olomouc