VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“

- , Hotel Myslivna, Brno

Pořádatelé 

 • Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP
 • Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně
 • CEITEC
 • Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni. 

Hlavní témata VIII. ročníku

 • Kmenové buňky
 • Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
 • Seeding buněk, jejich růst a transformace
 • Klinická aplikace tkání a buněk
 • Preklinická testování
 • Legislativa a systém kvality

Internetové stránky konference na adrese www.bioimplantologie.cz

 • Přidat do kalendáře: 2016-04-28 00:00:00 2016-04-29 23:59:59 Europe/Prague VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“ Hotel Myslivna, Brno