VIII. ročník konference Kontroverze v onkologii

- , Kongresové centrum Kunětická Hora Dříteč

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Multiscan, s.r.o. a Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje vás zvou na VIII. ročník odborné konference zabývající se onkologickou problematikou.

pozor změna termínu: původně byl plánovaný termín 17. - 18. 5. 2018, správný termín je 12. - 13. 4. 2018.

Program a pozvánka

Garance a záštity

 • akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP 
 • koná se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Záštitu dále převzali:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví ČR
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - hejtman Pardubického kraje
 • Ing. Martin Charvát - primátor statutárního města Pardubic
 • MUDr. Tomáš Gottvald – předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. - děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účast bude ohodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání ČLK.

Organizační výbor

 • doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
 • MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Odborný garant

 • doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
  primář a vedoucí lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje

Registrace 

 • Přihláška ke stažení
 • Přihlášení na konferenci je možné nejpozději do 29. 3. 2018
  • e-mailem na adresu: kontroverze@multiscan.cz
  • písemně na adresu: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Multiscan, s.r.o., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
 • Přijetí Vaší registrace potvrdíme e-mailem

Další informace na www.multiscan.cz

 • Přidat do kalendáře: 2018-04-12 00:00:00 2018-04-13 23:59:59 Europe/Prague VIII. ročník konference Kontroverze v onkologii Multiscan, s.r.o. a Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje vás zvou na VIII. ročník odborné konference zabývající se onkologickou problematikou. Kongresové centrum Kunětická Hora Dříteč