Výživa v onkologii

- , České manažerské centrum, Čelákovice

Registrace:

 • Vstup a účast zdarma včetně občerstvení
 • Aktuální program v pozvánce

  Čtvrtek, 13. března 2008

  9:30 – 10:00 Registrace
  10:00 – 11:30 Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (Fakultní nemocnice Hradec Králové): Role klinické výživy a funkčních potravin v prevenci a léčbě nádorových onemocnění – mýty a důkazy
  11:30 – 11:40 Přestávka
  11:40 – 12:40 Doc. MUDr. Pavel Těšínský (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, II. interní klinika) : Malnutrice a změny metabolismu u onkologicky nemocného a vliv chemoterapie a aktinoterapie na nutriční stav
  12:40 – 13:40 Oběd
  13:40 – 15:40 MUDr. František Novák (1. LF UK a VFN, klinika gastroenterologie a hepatologie): Umělá výživa v prevenci a léčbě malnutrice u onkologických pacientů: indikace, složení a cesty podání.
  15:40 – 15:50 Přestávka
  15:50 – 16:50 Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice): Nutriční podpora hematoonkologicky nemocných se zřetelem na transplantaci kostní dřeně
  16:50 – 17:50 MUDr. Petr Beneš (Nemocnice na Homolce): Domácí parenterální výživa u onkologického pacienta
  17:50 – 18:50 Panelová diskuze
  19:00 Večeře

  Pátek, 14. března 2008

  9:00 – 10:30 Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. (Farmakologický ústav 2. lékařské fakulty UK): Farmakoekonomika a léková politika
  10:30 – 10:35 Přestávka
  10:35 – 11:30 PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD. (Poradce Ministra zdravotnictví Slovenské republiky pro lékovou politiku): Management onkologického pacienta. Farmakoekonomické vs. politické aspekty
  11:30 – 12:30 Doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity): Komplexní nutriční a metabolická péče o onkologicky nemocné: od fyziologických souvislostí ke klinickému výstupu. Praktická implikace a shrnutí mezioborové problematiky pro onkologa
  12:30 – 13:30 Oběd

  Kontakt: Doc. MUDr. Pavel Těšínský

 • Přidat do kalendáře: 2008-03-13 00:00:00 2008-03-14 23:59:59 Europe/Prague Výživa v onkologii České manažerské centrum, Čelákovice