Výživa v paliativní péči - Kurz IPVZ

, IPVZ, Praha 10, Ruská 85

Kurz IPVZ je určen pro praktické lékaře, pečující o nemocné v domovech seniorů, s portfoliem nemocných s geriatrickou křehkostí a deteriorací, syndromem demence, dále pro specialisty všech oborů, zabývajících se péčí o nevyléčitelně nemocné a pro zdravotníky, zabývající se domácí paliativní péčí v klinické praxi.

Přihlášky

Garant

  • MUDr. ŠACHLOVÁ Milana

Program:

Doc. MUDr.Miroslav Tomiška, CSc Syndrom nádorové anorexie a kachexie. Nutriční podpora onkologického pacienta v paliativní fázi. (patofyziologie včetně svalové proteolýzy, druhá část- co a jak je třeba udělat, s jakým cílem, co lze očekávat a také, kdy není nutriční podpora indikovaná)       
45minut
MUDr.Petr Beneš Jak efektivně nalézt nutričně rizikového pacienta? Možnosti domácí parenterální a enterální výživy Jak se zorientovat ve spektru umělé výživy? 45 minut
Prim. MUDr.Viktor Maňásek   Formy žilních vstupů pro zajištění PV- indikace, komplikace, stručný  přehled PV. Nabídka PV         ( ukázka pumpy, vaku...) 20 minut
MUDr.Milana Šachlová, PhD  Perkutánní gastrostomie, indikace, komplikace, sondová enterální výživa, stručný přehled EV a sippingu   ( ukázka pumpy, sondy pro EV) 20 minut
Věra Andrášková Co může nabídnout  nutriční terapeut?         
30 minut

Oběd  
  Kulatý stůl-  doc.MUDr. Tomiška, MUDr. Šachlová, MUDr. Maňásek-  diskuse nad kazuistikami              
45 minut
Doc. MUDr.Miroslav Tomiška, CSc Symptomy omezující příjem stravy a jejich ovlivnění (nauzea, zvracení, zácpa, průjem, škytavka )    
45 minut
MUDr.Petra Holečková Nutriční aspekty kancerogeneze. Výživa ozařovaného pacienta          
30 minut
Pharm.Dr.Jana Gregorová Klinická farmakoterapie ( léčba infekce, psychofarmaka, kortikoidy, protinádorová léčba- interakce) a vliv  na stav výživy           
30 minut
MUDr.Šachlová
Závěrečné shrnutí kurzu  (test s komentářem)    
30minut

Program ke stažení  • Přidat do kalendáře: 2012-11-27 09:00:00 2012-11-27 23:59:59 Europe/Prague Výživa v paliativní péči - Kurz IPVZ Kurz IPVZ je určen pro praktické lékaře, pečující o nemocné v domovech seniorů, s portfoliem nemocných s geriatrickou křehkostí a deteriorací, syndromem demence, dále pro specialisty všech oborů, zabývajících se péčí o nevyléčitelně nemocné a pro zdravotníky, zabývající se domácí paliativní péčí v klinické praxi. IPVZ, Praha 10, Ruská 85