Vzdělávací akce TITAN

, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno

Vzdělávací akce TITAN

Vzdělávací akce TITAN je určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, farmaceutické asistenty a zdravotní asistenty.

Vzdělávací akce TITAN je připravena pro zájemce, kteří mají zájem o prohloubení svých znalostí. Hematologické nežádoucí účinky, tj. neutropenie, anemie a trombocytopenie často vedou až k život ohrožujícím stavům, zároveň mohou významně ovlivnit výsledek léčby onkologických pacientů – patří totiž mezi nejčastější příčiny prodlužování intervalu mezi jednotlivými cykly a snižování dávek cytostatik.

Účastníci vzdělávací akce získají nejnovější informace o příčinách, výskytu, trvání, symptomech a důsledcích každé hematologické toxicity, důležitosti hodnocení rizika a o pravidlech, pomocí kterých mohou aktivně předcházet, diagnostikovat a léčit tyto často život ohrožující stavy. Všeobecné sestry tak mohou zdokonalit své odborné znalosti a přispět ke zlepšení kvality a délky života pacientů.

Přihlášky

  • Přihlásit se můžete přes webové stránky www.nconzo.cz (číslo vzdělávací akce: 504)

Další informace

  • Počet kreditu: 4 kredity (za pasivní účast)
  • Účastnický poplatek: 100,- Kč v ceně jsou zahrnuty organizační náklady, oběd a občerstvení.
  • Případné dotazy odešlete na email : obstova@nconzo.cz
  • Počet účastníků je limitován kapacitou sálu

Pozvánky a oznámení

  • Přidat do kalendáře: 2016-11-22 00:00:00 2016-11-22 23:59:59 Europe/Prague Vzdělávací akce TITAN Vzdělávací akce TITAN je určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, farmaceutické asistenty a zdravotní asistenty. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno