Winter Glio Track mítink 2014

- , Zaječí, Vinařství U Kapličky (Břeclavsko)

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Tradiční zimní multioborové dvoudenní jednání lékařů a výzkumníků v otázkách primárních nádorů mozku. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Abstrakta a prezentace, které na setkání 2014 zazněly, najdete v Databázi tuzemských onkologických abstrakt.

Závěrečné zprávy z minulých ročníků 2008-2013 rovněž v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt.

Pořadatel:

 • Klinika radiační onkologie LF MU
 • Masarykův onkologický ústav, Brno

Odborný garant:

 • prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc, KRO LF MU

Kontakt:

 • slampa@mou.cz
 • Masarykův onkologický ústav
  Žlutý kopec 7
  656 53 Brno

Program:

 • 7. 2., pátek

18.00 - Příjezd, občerstvení

20.00 - Slavnostní zahájení
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU

20.15 - 20.45 Právní otázky v léčbě pacientů s mozkovými lézemi
Mgr. MUDr. Dita Mlynářová, právní oddělení ČLK

20.45 – 21.05 Gliomy v datech NOR
doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., RNDr. Jan Mužík, PhD., IBA, MU Brno

21.05 – 21.15 MUDr. M. Kaiser, MUDr. J. Luxemburgová, MUDr. R. Emmerová, MUDr. M. Macháňová a kol. (Liberec): Sekundární glioblastom - kazuistika

21.15 - 23.00 Diskuze

 • 8. 2., sobota

8.30 Zahájení
prof. MUDr. Aleksi Šedo, PhD., předseda Neuroonkologické sekce ČOS
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ

8.45 - 9.15 doc. RNDr. Ondřej Slabý, PhD., MOÚ Brno
Novinky v molekulární patologii gliomů

9.15 - 9.30 doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc., OÚSA Bratislava
Existuje konsensus v delineácii objemov HGG gliomov?

9.30 – 9.45 MUDr. Gabriela Šimonová, CSc., (Nemocnice Na Homolce)
Radiochirurgie pilocytárních astrocytomů u dětí a dospívajících

9.45 – 10.00 MUDr. Radek Lakomý, PhD. (MOÚ Brno)
Novinky v systémové terapii gliomů

10.00 - 10.30 Přestávka

10.30 - 11.10 Neurochirurgie koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Beneš, CSc. / dr. Filip Kramář (ÚVN) MUDr. Vladimír Přibáň, PhD., prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD. a kol. (FN Plzeň): Možnosti radikální resekce u LGG
prof. MUDr. Martin Smrčka, PhD. a kol. (FN Brno): Radikální resekce glioblastomu

11.10 - 11.45 Radioterapie koordinátor: MUDr. Běla Malinová (FN Motol)
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., RNDr. Barbora Hostová, doc. RNDr. Pavol Matula, CSc. a kol. (Košice): Nežiaduce účinky ožarovania mozgu a rádiobiologické modelovanie MUDr. Petr Pospíšil a kol. (MOÚ Brno): První výsledky studie radiačního poškození hippokampu

11.45 - 12.00 Přestávka

12.00 - 12.50 Onkologie a diagnostika koordinátor: MUDr. Ferdinand Třebický (Praha-Bulovka)
doc. MUDr. Radim Jančálek, PhD., a kol. (FN u sv. Anny): Využití MR spektroskopie u recidiv glioblastomu
MUDr. Tomáš Svoboda, PhD. (FN Plzeň): Kazuistika průběhu HGG

12.50 - 13.10 Závěrečná diskuze a zhodnocení

 • Přidat do kalendáře: 2014-02-07 00:00:00 2014-02-08 23:59:59 Europe/Prague Winter Glio Track mítink 2014 Tradiční zimní multioborové dvoudenní jednání lékařů a výzkumníků v otázkách primárních nádorů mozku. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Zaječí, Vinařství U Kapličky (Břeclavsko)