Workshop : závislost na tabáku

, -

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

V rámci Brněnských onkologických dnů se můžete zúčastit i workshopu o závislosti na tabáku. 

Předsedá:  Králíková,  Hrubá, Hrnčiříková

  • Doc. MUDr. Eva Králiková, CSc: Prevence a léčba závislosti na tabáku v ČR
  • Prof. MUDr. D. Hrubá CSc.- Naše zkušenosti s pojetím nekuřácké výuky studentů LF
  • Kateřina Malá, ÚVN Role sestry v léčbě závislosti na tabáku
  • Prof. MUDr. J.Skřičková, CSc. - Práce v centru ve FN Brno
  • MVDr.Vilma Vranová: Role lékáren v léčbě závislosti na tabáku
  • Ing I.Hrnčiříková, MUDr.Šachlová, Mgr V.Březková, Mgr Z.Bartošová- Aktivity občanského sdružení   zaměřené proti kouření
  • Mgr Lucie Ondřichová, MT: Média a závislost na tabáku
  • Přidat do kalendáře: 2013-04-18 00:00:00 2013-04-18 23:59:59 Europe/Prague Workshop : závislost na tabáku V rámci Brněnských onkologických dnů se můžete zúčastit i workshopu o závislosti na tabáku.  -