XI. brněnský den paliativní medicíny

, Výstaviště Brno - Hala E, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pozor změna termínu!
Původní termín: 30.9., nový termín: 15.9.2005

XI. brněnský den paliativní medicíny je organizován jako součást

Mezinárodního kongresu HOSPIMedica

Kredity XI. Brněnský den paliativní medicíny je pořádán ve spolupráci se subkatedrou paliativní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha a Českou asociací sester. Jako součást programu kontinuálního vzdělávání lékařů je hodnocen podle stavovského předpisu ČLK č.16. V rámci kontinuálního vzdělávání sester je hodnocen kredity ČAS

Přihlášku na kongres a bližší informace ve formátu pdf naleznete na stránkách BVV Program ve formátu pdf.

08.00 – 09.00 Akreditace účastníků
09.00 – 09.15 Slavnostní zahájení – pozdravy hostů

09.15 – 10.15 Téma 1 „Bolest“
Moderátor: J. Vorlíček, Brno
• Když analgetický žebříček nefunguje (praktické návody v léčbě komplikovaných bolestivých stavů) – Ondřej Sláma, Brno
• Možnosti invazivních postupů v léčbě bolesti (prezentace kazuistik) – Pavel Ševčík, Brno
• Psychologické a spirituální aspekty bolesti u nevyléčitelně nemocných – Marie Goldmannová, Praha

10.15 – 10.30 Coffee break

10.30 – 12.00 Téma 2 „Delirium“ (zmatenost)
Moderátor: M. Zemanová, Praha
• Delirium u pokročile nemocných pacientů – úvod do tématu – M. Zemanová, Praha
• Co dělat, když je pacient v paliativní péči zmatený – praktické návody pro řešení delirantních stavů u pokročile nemocných – Ladislav Kabelka, Rajhrad u Brna
• Možnosti psychologické a duchovní podpory umírajícího delirantního pacienta – Jiří Maxmilián Prokop, Brno, Jiřina Juříčková, Brno
• Diskuse přednášejících a publika o zkušenostech s péčí o delirantní pokročile nemocné pacienty
Moderátor: M. Zemanová, Praha

12.00 – 13.00 Studený bufet

13.00 – 15.00 Téma 3 „Deprese“
Moderátor: O. Vinař, Praha
• Klinické projevy a hodnocení deprese u pokročile nemocných pacientů – O. Vinař, Praha
• Deprese jako fáze na cestě zpracování terminální nemoci – Marie Svatošová, Praha
• Možnosti a meze psychoterapie deprese u pokročile nemocných – M. Zemanová, Praha
• Možnosti a meze farmakoterapie deprese u pokročile nemocných – O. Vinař, Praha
Diskuse přednášejících a publika o zkušenostech s péčí o depresivní pacienty
Moderátor: O. Vinař, Praha

15.00 Závěr

Kontakt: eptackova@bvv.cz

Web: http://node1.bvv....Document&NAV=1

  • Přidat do kalendáře: 2005-09-15 00:00:00 2005-09-15 23:59:59 Europe/Prague XI. brněnský den paliativní medicíny Výstaviště Brno - Hala E, Brno