XI. Česká konference revizního lékařství ČLS JEP a XIX. Společná česko-slovenská konference revizního lékařství

- , Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 27. patro

Společnost revizního lékařství ČLS JEP a Spoločnosť revízneho lekárstva SLS ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP pořádají XI. Českou konferenci revizního lékařství ČLS JEP a XIX. Společnou česko-slovenskou konferenci revizního lékařství.

Odborná témata

  • Domácí paliativní péče a mobilní hospicová péče
  • Paliativní a hospicová péče v nemocnicích, kamenné hospice
  • Paliativní péče u dětí
  • Paliativní chemoterapie
  • Paliativní aktinoterapie
  • Problematika § 16 zákona č. 48/98 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Postavení revizního lékaře a revizního lékařství ve zdravotnickém systému

Další informace na webu Společnosti revizního lékařství ČLS JEP 

  • Přidat do kalendáře: 2018-10-31 00:00:00 2018-11-02 23:59:59 Europe/Prague XI. Česká konference revizního lékařství ČLS JEP a XIX. Společná česko-slovenská konference revizního lékařství Společnost revizního lékařství ČLS JEP a Spoločnosť revízneho lekárstva SLS ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP pořádají XI. Českou konferenci revizního lékařství ČLS JEP a XIX. Společnou česko-slovenskou konferenci revizního lékařství. Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 27. patro