XI. Setkání Klubu mladých onkologů

- , Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Konferenční abstrakta z předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Ubytování:

Informace o Hotelu Medlov

Pozvánka

Pozvánka k tisku
Vážení kolegové, milí přátelé,

jak se již stalo tradicí, i letos se koná druhý červnový víkend Setkání mladých onkologů. Proto bychom Vás rádi jménem organizačního výboru pozvali k účasti na této vzdělávací akci, které se v minulém roce zúčastnilo 96 lékařů.

Setkání se uskuteční ve dnech 13.-15. června 2008 v hotelu Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou.

Pro letošní rok jsme pro prezentace vybrali karcinom prsu.

Program je dále doplněn o další aktuální témata a letos poprvé se pokusíme o interaktivní diskusi nad zajímavými případy z klinické praxe.

Účastníkům bude v plné výši uhrazeno ubytování i stravování.

Zájemci o setkání se mohou přihlásit elektronicky pomocí webového formuláře umístěného na internetové stránce http://kmo.koc.cz.

Přijetí přihlášky Vám bude elektronicky potvrzeno.

Za organizátory
MUDr. Jan Novotný
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 2
Praha 2, 128 08
MUDr. Tomáš Svoboda
Odd. onkologie a radioterapie FN Plzeň
Doudlevecká 449
Plzeň, 304 60

Kontakt: As. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Web: http://kmo.koc.cz/

  • Přidat do kalendáře: 2008-06-13 00:00:00 2008-06-15 23:59:59 Europe/Prague XI. Setkání Klubu mladých onkologů Konferenční abstrakta z předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt Ubytování: Informace o Hotelu Medlov Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou