XII. Brněnské hematologické dny

- , BW Hotel International, Husova 16, Brno

1. 11. 2017: Akutní leukémie
Garanti programu: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

2. 11. 2017: Cyklus - "Krvácení a trombóza - mezioborový problém:
Mezioborová diagnostika krvácení a trombózy a její její dopady na léčbu"
Garant programu: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

 

Ke stažení 

Sledujte informace na webu FN Brno

Registrace

  • Zasláním návratky na adresu: Jarmila Mouková, děkanát LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, tel. 549 49 13 00.
  • E-mailem na adresu: moukova.jarmila@fnbrno.cz.
  • Prosíme o registraci nejpozději do 13. 10. 2017.
  • Konference je bez konferenčního poplatku.

Záštita

  • Česká hematologická společnost ČLS JEP

ve spolupráci s

  • Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
  • Fakultní nemocnicí Brno
  • Českou leukemickou skupinou – pro život
  • Univerzitním leukemickým centrem, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity
  • Přidat do kalendáře: 2017-11-01 00:00:00 2017-11-02 23:59:59 Europe/Prague XII. Brněnské hematologické dny 1. 11. 2017: Akutní leukémie Garanti programu: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. 2. 11. 2017: Cyklus - "Krvácení a trombóza - mezioborový problém: Mezioborová diagnostika krvácení a trombózy a její její dopady na léčbu" Garant programu: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.   BW Hotel International, Husova 16, Brno