XII.celostátní konference paliativní medicíny

- , Plzeň

XII.celostátní konference paliativní medicíny

Celostátní  konference  je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní   medicíny,   která  je   určená  lékařům,  sestrám,  sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.

Budeme se věnovat novinkám v paliativní medicíně, zahraničním i tuzemským výzkumným projektům a poznatkům; dva zahraniční řečníci se budou věnovat aktuálním výzvám paliativní péče v evropském kontextu a v prostředí USA. Významná část programu bude zaměřena na téma rozvoje paliativní péče v nemocnicích i v domácím prostředí, kde v současné době probíhají systémové projekty řízené Ministerstvem zdravotnictví. Věnovat se budeme také hospicové péči a tématu terminálně nemocných pacientů v prostředí ambulantní péče a lůžkové intenzivní péče. Budeme samozřejmě také reflektovat jak se podoba paliativní péče adaptovala na nouzová opatření v souvislosti s covid-19, k čemuž máme k dispozici již relevantní data.

Jsem si jist, že i ve vašich řadách nalezneme zájemce o odborný program konference a bude nám ctí je zde přivítat. Více informací o akci a
registraci naleznete na https://ahou.cz/paliativnikonference.

S pozdravem

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
předseda České společnosti paliativní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Registrace, program a další podrobnosti najdete na stránce konference

  • Přidat do kalendáře: 2020-10-09 00:00:00 2020-10-10 23:59:59 Europe/Prague XII.celostátní konference paliativní medicíny Celostátní  konference  je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní   medicíny,   která  je   určená  lékařům,  sestrám,  sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Plzeň