XII. Motolské Onkologické Dny

- , FN v Motole, Praha 5

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

téma: Kolorektální karcinom

Pořadatel:

  • Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole
  • Prim. MUDr. Jana Prausová MBA PhD; MUDr. Zdenek Linke
  • Prof. MUDr. Abrahámová, DrSC.
  • Prof. MUDr. Hoch, CSc.

Požádáno o záštitu

  • ČOS ČLS JEP
  • SROBF
  • Koloproktologická sekce CCHS.
  • Přidat do kalendáře: 2010-02-25 00:00:00 2010-02-26 23:59:59 Europe/Prague XII. Motolské Onkologické Dny téma: Kolorektální karcinom FN v Motole, Praha 5