XII. Spondylochirurgický kongres

- , Dorint – Hotel Don Giovanni, Praha

XII. ročník kongresu bude mj. věnován úrazům páteře a míchy, subakutní a následné péči o spinální traumata, nádorům a zánětům páteře (lékařská sekce) a ošetřovatelské péči ve spondylochirurgii a následné péči (sesterská sekce).  

Pořadatel:

 • Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP, Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 1. LF UK Praha, Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

Prezidenti kongresu:

 • Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - předseda České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, primář Spondylochirurgického oddělení FN Motol 1. LF UK v Praze 
 • Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. - předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze

Témata lékařské sekce:

 • Úrazy páteře a míchy 
 • Subakutní a následná péče o spinální traumata 
 • Nádory a záněty páteře 
 • Varia

Témata sesterské sekce:

 • Ošetřovatelská péče ve spondylochirurgii a následná péče 
 • Varia

Organizační sekretariát:

 • BOS org., s.r.o.

Kontakt:

 • Přidat do kalendáře: 2014-09-21 00:00:00 2014-09-23 23:59:59 Europe/Prague XII. Spondylochirurgický kongres XII. ročník kongresu bude mj. věnován úrazům páteře a míchy, subakutní a následné péči o spinální traumata, nádorům a zánětům páteře (lékařská sekce) a ošetřovatelské péči ve spondylochirurgii a následné péči (sesterská sekce).   Dorint – Hotel Don Giovanni, Praha