XII. ZÁPADOČESKÝ PNEUMOONKOLOGICKÝ DEN

, Velká posluchárna Šafránkova pavilonu LF UK v Plzn, Plzeň

-

Pořadatelé: ČPFS ČLS J.E.P a LF UK v Plzni
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., klinika TRN FN, E. Beneše 13, Plzeň
Koordinátoři:
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., klinika TRN FN, E. Beneše 13, Plzeň
Doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc., klinika TRN LF MU, FN, Jihlavská 20, Brno
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc., klinika pneumologie a hrudní chirurgie, FN, Budínova 2, Praha 8 - Bulovka Program
Program a seznam posterů najdete rovněž v Pneumoonkologické sekci na těchto stránkách.
Zahájení: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Odborná sdělení: 8.30 – 9.50 hod.

1. Měřička O., Homolka J., Bohut V., Marel M. .
(I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Praha 2)
Transparietální aspirační biopsie plicních nádorů tenkou jehlou.
10 minut

2. Bednářová V. (1), Pešek M. (1), Záhlava J. (2)
(1: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň;
2: Odd. nukleární medicíny FN Plzeň)
Plicní karcinom ze zorného úhlu pneumologa a chirurga.
10 minut

3. Krynská J.
(Baťova krajská nemocnice Zlín – plicní oddělení):
Diagnostika a léčba plicních malignit na plicním oddělení BKN Zlín v létech 1998 - 2003.
10 minut

4. Zemanová M., Petruželka L.
(Onkologická klinika FN Praha 2)
Je konkomitantní chemoradioterapie standardním postupem v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic? 10 minut

5. Hajdúch M.
(FN Olomouc, Laboratoř experimentální medicíny) Predikce účinnosti protinádorové léčby u solidních nádorů – od biologie nádorové buňky po klinické výstupy.
15 minut

6. Zatloukal P. (1), Skřičková J.(2), Pešek, M. (3), Kolek V. (4), Marel M.(5)
(1: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Praha 8 – Bulovka;
2: Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno-Bohunice;
3: Klinika nemocní plicních a tuberkulózy FN Plzeň;
4: Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc;
5: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Praha 2)
Návrh standardu pro chemoterapii bronchogenního karcinomu.
15 minut

7. Pálková I., Skřičková J., Tomíšková M., Kaplanová J.
(Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno-Bohunice)
Léčba nádorů plic ve stáří.
10 minut

Přestávka:: 9.50 – 10.30 hodin

Odborná sdělení - pokračování: 10.30 – 12.00 hod.

8. Benešová L.
(Genomac International, s.r.o. Praha)
Detekce genových mutací oblastí kodujících tyrozin-kinázovou doménu genů EGFR z parafinových bločků a cytologických preparátů. 10 minut

9. Pešek M.(1), Minárik M.(2), Benešová L.(2), Mukenšnabl P. (3), Brůha F. (1)
(1: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň;
2: Genomac International, s.r.o. Praha;
3: Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň)
Predikce odpovědi na léčbu gefitinibem u nemalobuněčného karcinomu plic podle vyšetření genových mutací tyrozinkinázového receptoru
10 minut

10. Skřičková J., Tomíšková M., Kaplanová J., Babičková L., Pálková I.
(Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno-Bohunice)
Vývoj léčby gefitinibem v letech 2002 a 2003 – zkušenosti z vlastního pracoviště.
10 minut

11. Čoupková H.
(Odd. klinické a radiační onkologie FNusA Brno)
Naše zkušenosti s biologicky cílenou léčbou u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic.
10 minut

12. Grygárková I.
(Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc)
Výsledky biologické léčby NSCLC preparátem Iressa na klinice TRN
10 minut

13. Kusenda L.
(Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň)
Farmakoekonomika cytostatické léčby NSCLC u nás a v Západní Evropě
10 minut

14. Kolek V., Grygárková I.
(Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc)
Současné postavení vinorelbinu u NSCLC 10 minut

15. Kaplanová J.(1), Pešek M. (2), Skřičková J. (1)
(1: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno-Bohunice (2: Klinika nemocní plicních a tuberkulózy FN Plzeň)
Možnosti využití docetaxelu v léčbě NSCLC a prediktivní faktory jeho účinnosti.
10 minut

16. Zatloukal P.
(Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, FN Praha 8 – Bulovka)
Pemetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic u maligního mezoteliomu.
10 minut

Diskuse
Závěr schůze

  • Přidat do kalendáře: 2004-11-19 00:00:00 2004-11-19 23:59:59 Europe/Prague XII. ZÁPADOČESKÝ PNEUMOONKOLOGICKÝ DEN - Velká posluchárna Šafránkova pavilonu LF UK v Plzn, Plzeň