XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi

- , Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Aktualizována 1. informace (12.3.)

Organizace

Prezident kongresu: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Čestný předseda ČIS: Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
Organizační a programový výbor:
  • Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (předseda organizačního výboru a místopředseda ČIS)
  • Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (prezident kongresu a předseda ČIS)
  • MUDr. Luboš Kotík, CSc. (vědecký sekretář)

Termíny

Termín pro přijetí přihlášek k registraci: do 31. května 2007
Termín pro přijetí přihlášek k ubytování: do 31. května 2007
Termín pro přihlášení vystavujících společností: do 30. dubna 2007

Přihlášky

Aktivní účast

Česká onkologická společnost má na sjezdu svůj blok

Web: http://www.gsympos...detail.php?id_a=75

  • Přidat do kalendáře: 2007-09-16 00:00:00 2007-09-19 23:59:59 Europe/Prague XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4