XIV. setkání Klubu mladých onkologů

- , hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Téma: Diagnostika a terapie karcinomu prsu

Registrace

Odborní garanti konference:

MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Onkol. klinika VFN a 1. LF UK Praha, (onkologie@seznam.cz)

MUDr. Tomáš Svoboda, Onkol. a radioterap. oddělení FN Plzeň, (svobodat@fnplzen.cz)

 

Organizační výbor:

MUDr. Martin Matějů, Onkol. klinika VFN Praha (matejum@post.cz)

MUDr. Radim Němeček, MOÚ Brno (nemecek@mou.cz)

MUDr. Igor Richter, KOC Nemocnice Liberec (igor.richter@seznam.cz)

MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MOÚ Brno (msvoboda@mou.cz)

Web: http://kmo.koc.cz

  • Přidat do kalendáře: 2011-06-17 00:00:00 2011-06-19 23:59:59 Europe/Prague XIV. setkání Klubu mladých onkologů Téma: Diagnostika a terapie karcinomu prsu hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou