XIX. Brněnské hematologické dny

, BW Hotel International Husova 16, Brno

XIX. Brněnské hematologické dny

Hlavními tématy letošního ročníku jsou trombózy specifických lokalizací a premaligní stavy v hematologii. 

Pořadatelé a záštity:

Česká hematologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s

 • Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP,
 • Fakultní nemocnicí Brno,
 • Českou leukemickou skupinou – pro život
 • a Univerzitním leukemickým centrem
 • Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity

Pozvánky a oznámení

Registrace

 • Na konferenci se přihlásíte zasláním návratky na adresu: Jarmila Mouková, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532 23 36 42.
 • E-mailem na adresu: moukova.jarmila@fnbrno.cz.
 • Prosíme o registraci nejpozději do 18. 10. 2024.
 • Konference je bez konferenčního poplatku.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, akce bude ohodnocena kredity ČLK. Ostatní účastníci semináře obdrží potvrzení o účasti.

Garanti programu:

7. 11. 2024 Cyklus „Krvácení a trombóza - mezioborový problém

 • Garant programu: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

7. 11. 2023 Premaligní stavy v hematologii

 • Garant programu: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 • Přidat do kalendáře: 2024-11-07 00:00:00 2024-11-07 23:59:59 Europe/Prague XIX. Brněnské hematologické dny Hlavními tématy letošního ročníku jsou trombózy specifických lokalizací a premaligní stavy v hematologii.  BW Hotel International Husova 16, Brno