XIX. den profesora Vladimíra Staška

- , TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 4, Praha 11

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha pořádá dne 28. března 2014 XIX. den profesora Vladimíra Staška.

Progam:

Témata:

  • Horké novinky v léčbě karcinomu prsu
  • Česko-moravský konsensus hormonální léčby karcinomu prsu
  • Renesance imunoterapie v léčbě solidních nádorů

Přihláška: 

  • Přihlášky k aktivní účasti prosím zasílejte do 28. 2. 2014 se souhrnem do rozsahu 2 stránek A4
  • na adresu: MUDr. Milada Zemanová, Onkologická klinika VFN, milada.zemanova@vfn.cz

 Pozvánky a oznámení: 

  • Přidat do kalendáře: 2014-03-28 08:00:00 2014-03-28 17:00:00 Europe/Prague XIX. den profesora Vladimíra Staška Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha pořádá dne 28. března 2014 XIX. den profesora Vladimíra Staška. TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 4, Praha 11