XIX. Jihočeské onkologické dny

- , Český Krumlov

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Téma: Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku

Program konference a satelitních sympózií:

Oznámení:

Aktivní účast

  • Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 30. 6. 2012.
  • Nejpozději do 31. 7. 2012 dostanete vyrozumění, zdali byl váš příspěvek přijat a v jaké formě.
  • V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě včetně obrázků, grafů, tabulek tak, aby mohl být použit ve Sborníku přednášek JOD 2012, který má svůj ISBN kód. Termín dodání celého znění příspěvku je 5. 9. 2012.
  • Přednášky (7 – 10 min. včetně 2 min. diskuze)
  • Postery ( maximální šířka 1 m x výška 2 m – doporučujeme 1, 5 m)

Pasivní účast

  • Přihlášky zašlete nejpozději do 30. 9. 2012
  • Adresa pro zaslání přihlášek k aktivní i pasivní účasti: Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice (pořadatel kongresu), pr@nemcb.cz fax: 387 872 070

Kontakt na pořadatele

  • Organizační zajištění: PhDr. Marie Šotolová, vedoucí Informačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. pr@nemcb.cz, 723 847 004, 387 872 015
  • Odborný garant: MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Po dobu konání XVIII. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

  • Přidat do kalendáře: 2012-10-18 00:00:00 2012-10-20 23:59:59 Europe/Prague XIX. Jihočeské onkologické dny Téma: Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku Český Krumlov