XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abychom vás pozvali k účasti na XLII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční ve dnech 16. – 18. května 2018 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. V loňském roce se zúčastnilo 2025 účastníků a prezentováno bylo 406 příspěvků. Pevně věříme, že stejnou přízeň zachováte k oběma konferencím i v letošním roce!

K dispozici je sborník konference

Připravujeme pro vás opět zajímavý odborný a doprovodný program. V letošním roce, kromě tradičních témat, bude prezentována zejména problematika vzácných nádorů. Podrobnější informace k programu BOD a KNZP budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách konference www.onkologickedny.cz.

Připomínáme, že registrace k aktivní i pasivní účasti je možná pouze elektronicky, a to prostřednictvím internetových stránek konference. Poslední termín k registraci aktivní účasti a odeslání abstrakt je 19.3.2018. I pro letošní rok jsou připraveny soutěže o nejlepší přednášky BOD a KNZP, o nejlepší posterové sdělení, o nejzajímavější kazuistiku a nejlepší výsledek z onkologického výzkumu. Všechny soutěže budou honorovány částkou 10 000 Kč.

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD a KNZP a vaše přednášky a postery k ní významně přispívají. Pevně věříme, že stejně tak tomu bude i v letošním roce a již nyní se na vaše příspěvky těšíme.

Vždy nás těšilo, že obě konference jsou pro své účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli. Mimořádnými příležitostmi k tomu budou slavnostní otevření expozic 16. května a zejména společenský večer 17. května.

Poslední termín k registraci aktivní účasti a zaslání abstrakt příspěvků je 19. 3. 2018.
Poslední termín ke zvýhodněné on-line registraci pasivní účasti je 4. 5. 2018.
(Po tomto termínu bude možná ještě registrace pasivní účasti přímo na místě)

Program

Edukační bloky Brněnských onkologických dnů:

 • Karcinom prsu
 • Kolorektální karcinom
 • Imunoterapie
 • Vybrané vzácné nádory v oblasti hrudníku
 • Vzácné nádory hlavy a krku
 • Vzácné nádory v onkogynekologii
 • Vzácné nádory v uroonkologii
 • Vzácné nádory v zažívacím traktu
 • Sarkomy
 • Paliativní a podpůrná péče

Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky bude zaměřena na:

 • problematiku bezpečné výživy,
 • optimalizaci radiační ochrany ve zdravotnictví
 • psychosociální podporu zdravotníků
 • péči o pacienty se vzácnými nádory

V rámci doprovodného odborného programu BOD se dále uskuteční:

Projekt kontinuálního vzdělávání mladých onkologů

 • Vzdělávací program pro mladé onkology organizovaný ČOS ČLS JEP
 • Garant programu: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. a MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
 • Program

Konference Glio Meeting 2018

 • multidisciplinární setkání odborníků zabývající se výzkumem, diagnostikou a    léčbou mozkových nádorů. Tentokrát konané při příležitosti BOD a KNZP.
 • Garant programu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
 • Program: 1. část, 2. část, 3. část

Seminář PharmAround

 • pravidelný odborný program organizovaný národní výzkumnou infrastrukturou CZECRIN, zaměřený na problematiku klinického hodnocení.
 • Garant programu: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
 • Program: 1. část, 2.část

Seminář pro praktické lékaře: „Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře“

 • pravidelný odborný program zaměřený na problematiku onkologické prevence a řešení komplikací protinádorové léčby ve vztahu k praktickým lékařům.
 • Garant programu: MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.
 • Pozvánka
 • Program: 1. část, 2. část, 3. část

Konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2018

 • pravidelná konference pro pracovníky v laboratorním komplementu, která se v letošním roce poprvé uskuteční společně s BOD a KNZP.
 • Garant programu: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.
 • Program: 1. část, 2. část, 3. část

 ....a další!

Tématické okruhy pro zasílání Vašich příspěvků:

 • Onkologická prevence a screening
 • Organizace a financování zdravotní péče
 • Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika
 • Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi
 • Diagnostické metody v onkologii
 • Radiointervenční metody (včetně ablačních metod a embolizací)
 • Radioterapie (příprava a plánování, zevní, brachyterapie, peroperační, nové techniky)
 • Onkochirurgie (klasická, laparoskopická, robotická)
 • Rekonstrukční chirurgie
 • Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená, biologická a hormonální léčba)
 • Lokální aplikace protinádorových léčiv a vakcín
 • Nežádoucí účinky protinádorové léčby
 • Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba
 • Nutriční podpora v onkologii
 • Ošetřovatelská péče a rehabilitace
 • Psychosociální péče
 • Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
 • Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
 • Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii
 • Nádory prsu
 • Nádory kůže a maligní melanom
 • Nádory jícnu a žaludku
 • Nádory tlustého střeva a konečníku
 • Nádory slinivky, jater a žlučových cest
 • Neuroendokrinní a endokrinní tumory
 • Sarkomy
 • Nádory hlavy a krku
 • Nádory plic, průdušek a pleury
 • Gynekologická onkologie
 • Uroonkologie
 • Nádory nervového systému
 • Hematoonkologie
 • Hereditární nádorové syndromy
 • Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
 • Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
 • Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Navštivte stránky konference na www.onkologickedny.cz

 • Přidat do kalendáře: 2018-05-16 00:00:00 2018-05-18 23:59:59 Europe/Prague XLII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte, abychom vás pozvali k účasti na XLII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční ve dnech 16. – 18. května 2018 v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště. Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. V loňském roce se zúčastnilo 2025 účastníků a prezentováno bylo 406 příspěvků. Pevně věříme, že stejnou přízeň zachováte k oběma konferencím i v letošním roce! Brno