XLVI. Bratislavské onkologické dni a XX. celoslovenská konferenciá sestier pracujúcich v onkológii

- , Holiday Inn, Bratislava, Bajkalská 25/A, Slovenská republika

-

Oznámení

Organizuje

 • Slovenská onkologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • Sekcia sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek
 • Slovenská lekárska spoločnosť
 • spoločnosť SOLEN
 • časopis Onkológia

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účasti a abstrakta odborných sdělení nejpozději do 31. května 2009
 • Součástí přihlášky je abstrakt prednášky (max. půl strany A4) ve tvaru: název, úvod, metodika, výsledky a diskuse (závěry)
 • Abstrakt a přihlášku zašlete poštou na CD nebo disketě na adresu organizačního sekretariátu, resp. v e-mailem na adresu: malova@solen.sk
 • Přihlášky k aktivní účasti na XLVI. Bratislavských onkologických dnech jsou součástí 1. oznámení
 • Přihlášky k aktivní účasti na XX. Celoslovenské konferenci sester pracujících v onkologii jsou součástí 1. oznámení

Hlavní téma: adjuvantní léčba (indikace a kontraverze)

Program

Web: www.solen.sk

 • Přidat do kalendáře: 2009-10-01 00:00:00 2009-10-02 23:59:59 Europe/Prague XLVI. Bratislavské onkologické dni a XX. celoslovenská konferenciá sestier pracujúcich v onkológii - Holiday Inn, Bratislava, Bajkalská 25/A, Slovenská republika