XVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP

- , Kongresové centrum, Praha

Oznámení

Registrace

 • včasná registrace za sníženou cenu do 31. 5. 2009
 • On-line: www.gsymposion.cz
 • E-mailem: registrace@gsymposion.cz
 • Faxem: 222 516 013
 • Poštou: GALÉN-SYMPOSION s.r.o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10
 • Termín pro přijetí přihlášky k ubytování: do 30. června 2009
 • Další organizační informace najdete v 1. oznámení

Aktivní účast

 • Termín pro zaslání abstrakt: do 30. dubna 2009
 • Zašlete na adresu: z.havrankova@gsymposion.cz
 • Zpracování: formát Word, max. rozsah 250 slov (mimo záhlaví), řádkování jednoduché, velikost písma 10 Times New Roman záhlaví musí obsahovat název práce, jména autorů (podtrženo jméno osoby, která bude práci prezentovat), pracoviště autorů text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr
 • Posterová sdělení: výška 180 cm x šířka 90 cm
 • Přijatá abstrakta budou publikována v přesném znění zaslaném autorem v časopise Vnitřní lékařství.

Kontakt: Prezident kongresu: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Web: http://www.vnitrn...k=2009&mesic=9

 • Přidat do kalendáře: 2009-09-13 00:00:00 2009-09-16 23:59:59 Europe/Prague XVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP Kongresové centrum, Praha