XVII. den profesora Vladimíra Staška

, Top hotel Praha

Témata:

 • Interdisciplinární léčba metastazujícího karcinomu prsu se zaměřením na jaterní metastázy – pohled patologa, molekulárního biologa, radiodiagnostika, chirurga,
 • Možnosti chirurgické, hormonální, chemoterapie a cílené biologické léčby,
 • Komplexní léčba neuroendokrinních nádorů.

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účasti prosím zasílejte do 31. 12. 2011 s krátkým souhrnem na adresu: MUDr. Milada Zemanová., Onkologická klinika VFN, milada.zemanová@vfn.cz

Registrace

 • Přihlášky k účasti, žádosti o ubytování a žádosti o poskytnutí výstavní plochy zasílejte na adresu: AMIS s.r.o., Rooseveltova 47, Praha 6; mail : info@ckamis.cz; tel.: 224 315 860; fax: 224 319 909; fakturační údaje: IČO 41694317, DIČ CZ41694317
 • 1. oznámení (DOC)

Program

Pod patronátem:

 • ředitelky VFN Praha Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA
 • děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA
 • ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.
 • primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.
 • České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
 • Slovenské onkologické společnosti

Akce je ohodnocena kredity ČLK

Minisymposium: Biomarkery

Pořadatel

 • Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
 • Přidat do kalendáře: 2012-03-30 00:00:00 2012-03-30 23:59:59 Europe/Prague XVII. den profesora Vladimíra Staška Témata: Interdisciplinární léčba metastazujícího karcinomu prsu se zaměřením na jaterní metastázy – pohled patologa, molekulárního biologa, radiodiagnostika, chirurga, Možnosti chirurgické, hormonální, chemoterapie a cílené biologické léčby, Komplexní léčba neuroendokrinních nádorů. Top hotel Praha