XVIII. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí

- , Univerzita Pardubice - velká aula a přilehlé učebny

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Informace a registrace na stránkách České společnosti pro léčbu rány.

  • Přidat do kalendáře: 2020-01-23 00:00:00 2020-01-24 23:59:59 Europe/Prague XVIII. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Univerzita Pardubice - velká aula a přilehlé učebny