XVIII. dny profesora Vladimíra Staška

, Top Hotel Praha, Blažimská 4, Praha 11

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Témata:

  • Personalizovaná onkologie v klinické praxi: karcinom prsu jako klinický model
  • Racionální a důkazy podložené metody sledování po léčbě karcinomu prsu
  • Farmakoterapie karcinomu prostaty – nové molekuly a jejich začlenění v léčebném algoritmu
Rok 2013: 40. výročí založení Onkologické kliniky 1.LF UK Praha

Konečný program

Minisymposium: Biomarkery v diagnostice, léčbě a sledování karcinomu pankreatu a jiných nádorů GIT

Přihlášky k aktivní účasti prosím zasílejte do 28. 2. 2013 se souhrnem do rozsahu 2 stránek A4 na adresu: MUDr. Milada Zemanová, Onkologická klinika VFN, milada.zemanová@vfn.cz

1. oznámení (DOC)

  • Přidat do kalendáře: 2013-04-05 00:00:00 2013-04-05 23:59:59 Europe/Prague XVIII. dny profesora Vladimíra Staška Témata: Personalizovaná onkologie v klinické praxi: karcinom prsu jako klinický model Racionální a důkazy podložené metody sledování po léčbě karcinomu prsu Farmakoterapie karcinomu prostaty – nové molekuly a jejich začlenění v léčebném algoritmu Rok 2013: 40. výročí založení Onkologické kliniky 1.LF UK Praha Top Hotel Praha, Blažimská 4, Praha 11