XX. den profesora Vladimíra Staška

, TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 4, Praha 11

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

 

Pořadatel

 • Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Oznámení a program

Témata:

 • 20. výročí SD: Slavnostní přednáška
 • Přednáška k obnovení kurativní RT ve VFN
 • Hormonální léčba karcinomu prsu: State of the art
 • Minisympózium: Kastračně resistentní karcinom prostaty – nové sekvence
 • léčby v klinické praxi
 • Konkomitantní CHRT napříč diagnózami:
 • Nádory hlavy a krku
 • Nádory plic
 • Nádory rekta a anu
 • Nádory jícnu
 • Gynekologické nádory
 • Nádory pankreatu
 • Nádory mozku
 • Nádory prostaty
 • Přidat do kalendáře: 2015-04-24 00:00:00 2015-04-24 23:59:59 Europe/Prague XX. den profesora Vladimíra Staška   TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 4, Praha 11