XX. Jihočeské onkologické dny

- , Český Krumlov, Zámecká jízdárna

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

na téma Diagnostika a léčba nádorů prsu.

Postkongresové informace: 

Program konference a satelitních sympózií: 

Pozvánky a oznámení:

Registrace:

Aktivní účast:

  • Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 30. 6. 2013. Nejpozději do 31. 7. 2013 dostanete vyrozumění, zda-li byl váš příspěvek přijat a v jaké formě. V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě včetně obrázků, grafů, tabulek. 
  • Termín dodání celého znění příspěvku je 6. 9. 2013.

Kontakt na pořadatele:

  • Organizační zajištění: PhDr. Marie Šotolová, vedoucí Informačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. pr@nemcb.cz, . 723 847 004,..387 872 015
  • Odborný garant: MUDr. Václav Janovský, primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Webové stránky konference:

Po dobu konání XVIII. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

  • Přidat do kalendáře: 2013-10-17 00:00:00 2013-10-19 23:59:59 Europe/Prague XX. Jihočeské onkologické dny na téma Diagnostika a léčba nádorů prsu. Český Krumlov, Zámecká jízdárna