XX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

- , Olomouc

Organizační informace

Abstrakta:

Elektronické podání abstraktu na konferenčních stránkách.

Pořadatelé

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP, Česká asociace sester, Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně

pod záštitou

rektorky UP v Olomouci Prof. MUDr. et PhDr. J. Mačákové, CSc. děkana LF UP v Olomouci Prof. MUDr. Z. Koláře, CSc. ředitele FN Olomouc Doc. MUDr. J. Vomáčky, Ph.D. a primátora města Olomouce Ing. M. Tesaříka

Konečný program na konferenčních stránkách

Web: http://www.olhemdny.cz

  • Přidat do kalendáře: 2006-05-31 00:00:00 2006-06-03 23:59:59 Europe/Prague XX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí Olomouc