XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí Léčba rány 2023

- , Univerzita Pardubice Studentská 95 532 10 Pardubice 2

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Konference se specializuje kromě ostatních nehojících se ran, se kterými se lékaři a sestry setkávají u onkologických pacientů, také na onkologické rány.  

Hlavní téma:

 • nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví

Podtémata:

 • aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích
 • nové poznatky v léčbě diabetické nohy
 • sekce mladých výzkumníků a kliniků v péči o rány
 • sekce dekubitů
 • komplexní péče u stavů komplikujících nehojicí se rány (flebologie, lymfologie, kompresivní bandáže etc.)
 • rány v onkologii
 • péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem (domácí péče, akutní lůžková péče, paliativní péče)
 • požadavky na komplexní péči o kůži v okolí rány (macerace, hyperkeratóza)

Podrobnosti na webu konference

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče. Členem organizačního výboru je i prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., předseda Sekce podpůrné léčba a péče České onkologické společnosti. 

Záštity

Kongres se koná pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, a prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D., rektora Univerzity Pardubice.

Registrace 

 • online na webu konference
 • Registrace k aktivní účasti (zaslání abstraktu): do 10. prosince 2022
 • Oznámení o přijetí do programu: 20. prosince 2022
 • Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 6. ledna 2023

Pořadatelé

 • Česká společnost pro léčbu rány
 • ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou nemocnicí, Nemocnicí Pardubického kraje, a.s.

Organizační výbor

 • doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (předsedkyně)
 • prim. MUDr. Ivo Bureš
 • MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
 • MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
 • plk. MUDr. Radek Doležel, Ph.D.
 • MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.
 • Ing.  Marie Krausová
 • MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D.
 • Bc. Hana Pekárková 
 • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.  
 • MUDr. Robert Ston
 • MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Šeflová
 • prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
 • Přidat do kalendáře: 2023-01-26 00:00:00 2023-01-27 23:59:59 Europe/Prague XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí Léčba rány 2023 Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Konference se specializuje kromě ostatních nehojících se ran, se kterými se lékaři a sestry setkávají u onkologických pacientů, také na onkologické rány.   Univerzita Pardubice Studentská 95 532 10 Pardubice 2