XXI. kongres ČLS JEP: Personalizovaná medicína: je čas pro její využití v denní praxi

, Lékařský dům, Praha

Pořadatel

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Prezident kongresu

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Odborná garance

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. místopředseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Registrace

Program

Zahájení kongresu: Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., Předseda ČLS JEP

10:00

V. Palička: Personalisovaná medicína – realita, mýtus nebo fikce ?
P. Fabian: Role patologa v prediktivní diagnostice solidních tumorů
V. Campr: Problematika personalizované medicíny v hematoonkologii – pohled patologa
C. Höschl: Nastal čas k uplatnění personalizované medicíny v psychiatrii ?
J. Kvasnička: Genové polymorfismy asociované s aterotrombózou
M. Macek: Incidentalom: riziko interpretace genomické medicíny

12:30 – 13:00 přestávka s občerstvením

13:00

P. Anzenbacher, J. Strojil: Farmakogenetika
O. Slanař: Farmakogenetické aspekty současné medikamentózní léčby
J. Bultas: Personalisovaná medicína – farmakogenetika kardiovaskulárních chorob
T. Zima, O. Slanař: Farmakogenetika tamoxifenu
M. Grundmann: Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léků

15:30

Závěrečné slovo

Kontakt: amca@amca.cz

Web: http://amca.cz/xxi_cls/

  • Přidat do kalendáře: 2010-06-08 00:00:00 2010-06-08 23:59:59 Europe/Prague XXI. kongres ČLS JEP: Personalizovaná medicína: je čas pro její využití v denní praxi Pořadatel Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Prezident kongresu prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně Odborná garance prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. místopředseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně Lékařský dům, Praha