XXI.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

- , Umělecké centrum UP v Olomouci - Konvikt, Olomouc

Typ akce: sjezd

Oznámení

Pořadatelé

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
HAIMAOM – nadace na podporu transplantace kostní dřeně

Kontakt

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
místopředseda České hematologické společnosti
přednosta Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel. 588 444 181
Fax: 585 428 102
e-mail: karel.indrak@fnol.cz

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Fax: 588 442 517
e-mail: tomas.papajik@fnol.cz

Pokyny pro aktivní účast

Zaslání sdělení na XXI. OHD 2007 bude možné od 1.března 2007, online formulářem na http://olhemdny.cz, nejpozději do 26. března 2007.

Pokyny pro autory přednášek na kongresovém webu

Předběžný program

Web: http://www.olhemdny.cz

  • Přidat do kalendáře: 2007-06-16 00:00:00 2007-06-19 23:59:59 Europe/Prague XXI.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí Typ akce: sjezd Umělecké centrum UP v Olomouci - Konvikt, Olomouc