XXI. setkání Klubu mladých onkologů

- , Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě karcinomu prsu. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování.

Registrace

Odborní garanti konference

  • doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Sunderby Sjukhus, Sverige, (onkologie@seznam.cz)
  • MUDr. Tomáš Svoboda, Onkol. a radioterap. oddělení FN Plzeň, (svobodat@fnplzen.cz)

Organizační výbor

  • MUDr. Radim Němeček, Ph.D., MOÚ Brno (nemecek@mou.cz)
  • doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MOÚ Brno (msvoboda@mou.cz)
  • MUDr. Igor Richter, KOC Nemocnice Liberec (igor.richter@seznam.cz)

Další informace na webu konference

  • Přidat do kalendáře: 2018-06-15 00:00:00 2018-06-17 23:59:59 Europe/Prague XXI. setkání Klubu mladých onkologů Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě karcinomu prsu. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou