XXIX. Brněnské onkologické dny s XIX. konferencí pro sestry a laboranty s mezinárodní účastí

- , Hotel Voroněž, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořádá MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV V BRNĚ
pod záštitou
České onkologické společnosti ČLS JEP
Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
České asociace sester
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Univerzitního onkologického centra
Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

První informace a pozvánka na BOD 2005 je uveřejněna na stránkách MOÚ.

Registrační poplatek:
do 31. 3. 2005 vysokoškoláci 1 000,- Kč SZP 500,- Kč
později (po 31. 3. 2005 nebo na místě) 1 300,- Kč SZP 500,- Kč
Bankovní spojení a další způsoby platby najdete na stránkách MOÚ.

Abstrakta:
termín odevzdání: do 18. března 2005.
Pokyny pro tvorbu a odevzdání abstrakt na MOÚ.

Konferenční abstrakta z tohoto a předchozího ročníku jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Zveřejněn konečný program na stránkách MOÚ ve formátu pdf.

Rámcový program:


Čtvrtek 26.5.

Primární a sekundární onkoprevence
Stav screeningových programů
Prevence v ordinaci praktických lékařů
Odraz prevence v datech NOR
Pokroky v biologii nádorů
Meze onkochirurgické radikality
Sekce sester a laborantů – péče o seniory v onkologii

Pátek 27.5.

Chyby v diagnostice a léčbě nádorů
Informatika a telemedicína v onkologii
Minimalizace vedlejších účinků radioterapie
Hormonálně aktivní nádory
Sekce sester a laborantů – péče o seniory v onkologii

Sobota 28.5.

Novinky v klinické onkologii
Zhoubné nádory ledvin
Praktický staging nádorů z pohledu radiologa (kurz IVPZ)

Kontakt: cechmanova@mou.cz

Web: http://www.mou.cz/...on_show.jsp?s=1115

  • Přidat do kalendáře: 2005-05-26 00:00:00 2005-05-28 23:59:59 Europe/Prague XXIX. Brněnské onkologické dny s XIX. konferencí pro sestry a laboranty s mezinárodní účastí Pořádá MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV V BRNĚ pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České asociace sester Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Univerzitního onkologického centra Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Hotel Voroněž, Brno