XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty

- , Hotel Voroněž, Křižkovského 47 a Kongresové centrum, Brněnské výstaviště, Výstavní 1, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pozor, původní termín 23.5.- 25.5.2007 byl změněn! Termín konání BOD 2007 jsme byli nuceni posunout o měsíc dříve a to v termínu od 23. - 25. 4. 2007. Důvodem je setkání prezidentů z 15-ti zemí světa, které se uskuteční v Brně v námi původně plánovaných dnech. Děkujeme za pochopení.

Konferenční abstrakta z tohoto a předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Konečný program ve formátu pdf

1. oznámení

aktualizované 1. oznámení ve formátu pdf
- v souvislosti se změnou termínu konání, došlo i ke změně některých dalších termínů (viz. nové první oznámení a aktualizované informace níže)

Pořadatel

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Sekretariát organizačního výboru

Eva Čechmanová , cechmanova@mou.cz
tel.: 543 132 450
fax.: 543 132 455
Martina Andrysíková
tel.: 543 136 809

Registrace

Přihlášku zašlete nejpozděli do 31. ledna 2007 na adresu:
Masarykův onkologický ústav
Eva Čechmanová
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
email: cechmanova@mou.cz
Podrobné informace o ubytování, registračním poplatku a přihlášku naleznete v 1. oznámení.

Aktivní účast

Posunt deadline k odevzdání abstrakt k aktivní účasti do 9. února 2007 (původní deadline byl do 31. 1. 2007).

 • Obsažný abstrakt nebo plný text přednášky nebo posteru do rozsahu pěti stran manuskriptu (formát A4, 30 řádků, řádkování 1,5, velikost písma Arial 11) bude součástí Edukačního sborníku BOD 2007 jako ucelené publikace s ISBN.
 • Graf, tabulky a ilustrace, které budou posílány elektronickou poštou nebo na disketě, je potřeba zaslat odděleně a uložit v samostatných souborech.
 • Text zašlete na disketě nebo na e-mail: cechmanova@mou.cz, v MS WORD
 • nejpozději do 9. února 2007

Pro přehlednost prosíme následující strukturu textu:

 • název práce
 • autorský kolektiv
 • pracoviště
 • vlastní sdělení s výstižným závěrem

Konferenční abstrakta z předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Konečný program ve formátu pdf

Rámcový program

Konference pro lékaře

 • Early detection of cancer and surgical oncology : concerting actions
 • Časná diagnostika nádorů chirurgické onkologie: společné úsilí
 • Kombinace cílené a nespecifické onkoterapie
 • Dispenzární péče o nemocné s nádory
 • Vzdělávání lékařů v onkologii
 • Pacientské organizace a informovanost veřejnosti
 • Pokroky v biologii nádorů
 • Rozvoj informačních systémů pro onkologii
 • Nádory močového měchýře (kurs uroonkologů)
 • Role radioterapie v léčbě bronchogenního karcinomu
 • Dětská onkologie

Konference pro sestry a laboranty
Cesta k bezpečné péči onkologicky nemocných:

 • Bezpečná péče o onkologické pacienty
 • Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče
 • Sexuální život u nemocných s onkologickým onemocněním
 • „Komfort při umírání“ – víme o čem mluvíme?
 • klinické, etické a právní aspekty péče o umírajícího pacienta

Radiologičtí asistenti

 • Mamografický screening z pohledu radiologického asistenta
 • Radioterapie CNS – hlavy a krku

Kontakt: Eva Čechmanová

Web: www.mou.cz

 • Přidat do kalendáře: 2007-04-23 00:00:00 2007-04-25 23:59:59 Europe/Prague XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty Pozor, původní termín 23.5.- 25.5.2007 byl změněn! Termín konání BOD 2007 jsme byli nuceni posunout o měsíc dříve a to v termínu od 23. - 25. 4. 2007. Důvodem je setkání prezidentů z 15-ti zemí světa, které se uskuteční v Brně v námi původně plánovaných dnech. Děkujeme za pochopení. Hotel Voroněž, Křižkovského 47 a Kongresové centrum, Brněnské výstaviště, Výstavní 1, Brno