XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Hotel Voroněž a Brněnské výstaviště, pavilon A, ROTUNDA, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Témata konference pro lékaře:

 • Hormonální a receptorově specifická léčba nádorů
 • Neobvyklé průběhy nádorových onemocnění
 • Dětská onkologie za hranicemi protokolů
 • Podpůrná péče o nemocné se solidními nádory
 • Chirurgická léčba nádorů pánevních orgánů
 • Onkoplastická chirurgie prsu
 • Rehabilitační péče v onkochirurgii a onkologii
 • Alterovaná frakcionace v radioterapii
 • Kompetence lékařů, sester, laborantů i fyziků v onkologii
 • Interdisciplinární přístup k diagnostice a léčbě nádorů jater
 • Nádory hlavy a krku
 • Testikulární nádory
 • Histopatologická versus molekulární predikce v onkologii
 • Pokroky v biologii nádorů
 • Činnost organizací onkologických pacientů
 • Informační systémy v onkologii

Témata konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 • Nové trendy ošetřovatelství v onkologii
  • role nelékařských pracovníků ve screeningových programech a genetickém vyšetřování v onkologii

 • Role nelékařských pracovníků při využívání nových technologií v péči o onkologické pacienty
 • Ošetřovatelská péče při řešení nežádoucích účinků nových léčebných postupů
  • nežádoucí účinky projevující se na kůži a na zažívacím traktu
  • nežádoucí účinky projevující se infekcemi, poruchami hemostázy a anemií

 • Pozdní následky onkologické léčby u dětí
 • Komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky

1. oznámení ve formátu pdf

Pořadatel

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Sekretariát organizačního výboru

Eva Čechmanová
tel.: 543 132 450
fax.: 543 132 455
cechmanova@mou.cz
Martina Andrysíková
tel.: 543 136 809

Registrace

Přihlášku zašlete nejpozděli do 31. ledna 2008 na adresu:

Masarykův onkologický ústav
Eva Čechmanová
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
email: cechmanova@mou.cz

Podrobné informace o ubytování, registračním poplatku a přihlášku naleznete v 1. oznámení.

Aktivní účast

 • Obsažný abstrakt nebo plný text přednášky nebo posteru do rozsahu pěti stran manuskriptu (formát A4, 30 řádků, řádkování 1,5, velikost písma Arial 11) bude součástí Edukačního sborníku BOD 2008 jako ucelené publikace s ISBN.
 • Graf, tabulky a ilustrace, které budou posílány elektronickou poštou, je potřeba zaslat odděleně jako samostatné soubory (přílohy).
 • Text zašlete e-mailem: cechmanova@mou.cz, v MS WORD
 • nejpozději do 31. ledna 2008

Pro přehlednost prosíme následující strukturu textu:

 • název práce
 • autorský kolektiv
 • pracoviště
 • vlastní sdělení s výstižným závěrem

Po celou dobu konání BOD 2008 bude probíhat výstava farmaceutických firem.
Součástí programu budou také odborná firemní sympozia.

Web: http://www.mou.cz/...on_show.jsp?s=1115

 • Přidat do kalendáře: 2008-04-17 00:00:00 2008-04-19 23:59:59 Europe/Prague XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky Témata konference pro lékaře: Hormonální a receptorově specifická léčba nádorů Neobvyklé průběhy nádorových onemocnění Dětská onkologie za hranicemi protokolů Podpůrná péče o nemocné se solidními nádory Chirurgická léčba nádorů pánevních orgánů Onkoplastická chirurgie prsu Rehabilitační péče v onkochirurgii a onkologii Alterovaná frakcionace v radioterapii Kompetence lékařů, sester, laborantů i fyziků v onkologii Interdisciplinární přístup k diagnostice a léčbě nádorů jater Nádory hlavy a krku Testikulární nádory Histopatologická versus molekulární predikce v onkologii Pokroky v biologii nádorů Činnost organizací onkologických pacientů Informační systémy v onkologii Témata konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Nové trendy ošetřovatelství v onkologii role nelékařských pracovníků ve screeningových programech a genetickém vyšetřování v onkologii Role nelékařských pracovníků při využívání nových technologií v péči o onkologické pacienty Ošetřovatelská péče při řešení nežádoucích účinků nových léčebných postupů nežádoucí účinky projevující se na kůži a na zažívacím traktu nežádoucí účinky projevující se infekcemi, poruchami hemostázy a anemií Pozdní následky onkologické léčby u dětí Komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky Hotel Voroněž a Brněnské výstaviště, pavilon A, ROTUNDA, Brno