XXXIII. Brněnské onkologické dny s XXIII. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky s mezinárodní účastí

- , Hotel Voroněž a Brněnské výstaviště, pavilon A, ROTUNDA, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Témata konference pro lékaře:

 • Onkochirurgie
  • Chirurgická diagnostika v onkologii
  • Hodnocení efektu přiedoperační protinádorové léčby
 • Cílové objemy a moderní trendy v radioterapii
 • Informatika, obrazová analýza, data exchange, telemedicína
 • Klinické studie jako model kvality; regulace preskripce léčiv
 • Pokroky v biologii nádorů
 • Diagnostika v onkologii
  • Zobrazovací metody (funkční MR, PET, invazivní radiologie)
  • Laboratorní diagnostika
 • Chemoterapie, biologická a hormonální terapie
 • Dopady prevence v klinické praxi
  • Časný záchyt onkologických onemocnění
  • Hereditární syndromy
 • Neobvyklé průběhy onkologických onemocnění
 • Podpůrná péče v onkologii
 • Lymfomy

Témata konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 • Etické aspekty při ošetřování onkologických pacientů
 • Informační technologie a jejich využití při práci s pacientem
 • Kvalita zdravotní péče z pohledu NLZP
 • Nežádoucí účinky onkologické léčby

Program konference pro čtení

Program konference k tisku

1. oznámení ve formátu pdf

Pořadatel

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Pod záštitou

 • České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
 • České asociace sester
 • Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Sekretariát organizačního výboru

Eva Čechmanová
tel.: 543 132 450
fax.: 543 132 455
cechmanova@mou.cz
Martina Andrysíková
tel.: 543 136 809

Registrace

Přihlášku zašlete nejpozděli do 30. ledna 2009 na adresu:

Masarykův onkologický ústav
Eva Čechmanová
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
email: cechmanova@mou.cz

Podrobné informace o ubytování, registračním poplatku a přihlášku naleznete v 1. oznámení.

Aktivní účast

 • Obsažný abstrakt nebo plný text přednášky nebo posteru do rozsahu pěti stran manuskriptu (formát A4, 30 řádků, řádkování 1,5, velikost písma Arial 11) bude součástí Edukačního sborníku BOD 2009 jako ucelené publikace s ISBN.
 • Graf, tabulky a ilustrace, které budou posílány elektronickou poštou, je potřeba zaslat odděleně jako samostatné soubory (přílohy).
 • Text zašlete e-mailem: cechmanova@mou.cz, v MS WORD
 • nejpozději do 30. ledna 2009

Pro přehlednost prosíme následující strukturu textu:

 • název práce
 • autorský kolektiv
 • pracoviště
 • vlastní sdělení s výstižným závěrem

Po celou dobu konání BOD 2009 bude probíhat výstava farmaceutických firem.
Součástí programu budou také odborná firemní sympozia.

Konferenční abstrakta z předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Program konference

 • Přidat do kalendáře: 2009-04-16 00:00:00 2009-04-18 23:59:59 Europe/Prague XXXIII. Brněnské onkologické dny s XXIII. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky s mezinárodní účastí Témata konference pro lékaře: Onkochirurgie Chirurgická diagnostika v onkologii Hodnocení efektu přiedoperační protinádorové léčby Cílové objemy a moderní trendy v radioterapii Informatika, obrazová analýza, data exchange, telemedicína Klinické studie jako model kvality; regulace preskripce léčiv Pokroky v biologii nádorů Diagnostika v onkologii Zobrazovací metody (funkční MR, PET, invazivní radiologie) Laboratorní diagnostika Chemoterapie, biologická a hormonální terapie Dopady prevence v klinické praxi Časný záchyt onkologických onemocnění Hereditární syndromy Neobvyklé průběhy onkologických onemocnění Podpůrná péče v onkologii Lymfomy Témata konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Etické aspekty při ošetřování onkologických pacientů Informační technologie a jejich využití při práci s pacientem Kvalita zdravotní péče z pohledu NLZP Nežádoucí účinky onkologické léčby Hotel Voroněž a Brněnské výstaviště, pavilon A, ROTUNDA, Brno