XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky

- , Hotel Voroněž; Výstaviště pavilon A, Rotunda, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Témata: Konference pro lékaře

 • Onkochirurgie,
  • nedostatečná versus příliš radikální léčba v onkochirurgii,
 • Cílové objemy a moderní trendy v radioterapii,
 • Informatika, obrazová analýza, data exchange, telemedicína,
 • Klinické studie jako model kvality; regulace preskripce léčiv,
 • Pokroky v biologii nádorů,
 • Diagnostika v onkologii,
  • zobrazovací a intervenční metody,
  • laboratorní diagnostika,
 • Chemoterapie, biologická a hormonální terapie,
 • Prevence v onkologii,
 • Pacientské organizace – úloha pacientských organizací a péãe o onkologické pacienty,
 • Zobrazovací endoskopické metody,
 • Hereditární syndromy,
 • Multidisciplinární přístup k léčbě metastáz jater,
 • Podpůrná a paliativní péče v onkologii.

Témata: Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 • Péče o pacienty s kolorektálním karcinomem,
  • epidemiologie a genetika,
  • prevence a screening,
  • diagnostika,
  • léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie, biologická léčba,
  • nežádoucí účinky biologické léčby,
  • psychologické a sexuální problémy nemocných po léčbě kolorektálního karcinomu,
 • Právní rizika výkonu povolání nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)

Oznámení

Registrace

Aktivní účast

Program

Web: http://www.mou.cz/...article.html?id=77

 • Přidat do kalendáře: 2010-04-22 00:00:00 2010-04-24 23:59:59 Europe/Prague XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky Témata: Konference pro lékaře Onkochirurgie, nedostatečná versus příliš radikální léčba v onkochirurgii, Cílové objemy a moderní trendy v radioterapii, Informatika, obrazová analýza, data exchange, telemedicína, Klinické studie jako model kvality; regulace preskripce léčiv, Pokroky v biologii nádorů, Diagnostika v onkologii, zobrazovací a intervenční metody, laboratorní diagnostika, Chemoterapie, biologická a hormonální terapie, Prevence v onkologii, Pacientské organizace – úloha pacientských organizací a péãe o onkologické pacienty, Zobrazovací endoskopické metody, Hereditární syndromy, Multidisciplinární přístup k léčbě metastáz jater, Podpůrná a paliativní péče v onkologii. Témata: Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Péče o pacienty s kolorektálním karcinomem, epidemiologie a genetika, prevence a screening, diagnostika, léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, nežádoucí účinky biologické léčby, psychologické a sexuální problémy nemocných po léčbě kolorektálního karcinomu, Právní rizika výkonu povolání nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) Hotel Voroněž; Výstaviště pavilon A, Rotunda, Brno