XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , hotel Voroněž, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Konference pro lékaře

 • 19. - 21. dubna 2012
 • Místo konání: Hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 • 19. - 20. dubna 2012
 • Místo konání: Brněnské výstaviště, pavilon A, ROTUNDA, Výstavní 1, Brno

Pořadatel:

 • Masarykův onkologický ústav v Brně

O záštitu byli požádáni:

 • České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
 • České společnosti fyziků v medicíně
 • České asociace sester
 • Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Program BOD 2012 (14.3.2012)

Oznámení

Přihláška:

 • termín k zaslání závazné přihlášky je nejpozději do 31. ledna 2012

Aktivní účast:

 • Obsažný abstrakt nebo plný text přednášky nebo posteru do rozsahu pěti stran manuskriptu (formát A4, řádkování 1,5, velikost písma Arial 11) bude součástí Edukačního sborníku BOD 2012 jako ucelené publikace s ISBN. Grafy, tabulky a ilustrace, které budou posílány elektronickou poštou, je potřeba zaslat odděleně a uložit v samostatných souborech.
 • Text v MS WORD zašlete na e-mail: cechmanova@mou.cz, nejpozději do 31. ledna 2012.
 • Termín k zaslání přihlášky k aktivní účasti je rovněž do 31. ledna 2012. 

Kontakt a další informace:

Témata:

pro lékaře:

 • onkochirurgie,
 • radioterapie
  • cílená radioterapie
  • radioterapie u nádorů prsu a gynekologických malignit,
 • chemoterapie, cílená, biologická a hormonální terapie,
 • epidemiologie nádorů, NOR, klinické registry v onkologii, zdravotnická informatika,
 • hereditární nádorové syndromy, polypózy, prevence v onkologii,
 • diagnostika v onkologii,
 • pokroky v biologii nádorů,
 • podpůrná a paliativní péče v onkologii,
 • nutriční podpora v onkologii,
 • nežádoucí účinky onkologické léčby na zažívací trakt,
 • uroonkologie,
 • gynekologická onkologie,
 • zajímavé kazuistiky z onkologické praxe,
 • nádory u adolescentů a mladých dospělých,
 • farmakoekonomika v onkologii, problematika registrace léčivých přípravků,
 • pacientské organizace.

pro nelékařské zdravotnické pracovníky:

 • etika a komunikace v onkologii,
 • nádorové onemocnění prostaty - časná diagnostika, léčba, nežádoucí účinky léčby a psychologické aspekty,
 • indikátory kvality v radioterapii,
 • minimalizace vedlejších účinků radioterapie,
 • speciální techniky radioterapie.
 • Přidat do kalendáře: 2012-04-19 00:00:00 2012-04-21 23:59:59 Europe/Prague XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Konference pro lékaře 19. - 21. dubna 2012 Místo konání: Hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 19. - 20. dubna 2012 Místo konání: Brněnské výstaviště, pavilon A, ROTUNDA, Výstavní 1, Brno hotel Voroněž, Brno